Realizowane projekty:

Akcja marketingowa: „Wypełnij ankiety i wygraj bluzę!”

W ramach mojej aktywności w Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestniczyłem w przygotowaniu wydarzenia „Wypełnij ankiety i wygraj bluzę!”. Celem prowadzonych działań było zachęcenie jak największej grupy studentów do wypełnienia ankiet oceny pracowników prowadzących zajęcia. 

Cele

Głównym celem prowadzonych działań, było uzyskanie możliwie najwyższego poziomu wypełnienia ankiet przez studentów Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. 

Cel główny był realizowany poprzez cele pośrednie:

– dotarcie z promocją wydarzenia i działań do możliwie największej liczby studentów wydziału;

– prezentowanie aktualnych wyników oraz motywowanie studentów do dalszej aktywności; 

– prowadzenie działań online (działania poprzez stronę na Facebooku i dedykowane wydarzenie) i offline (stoisko promocyjne w holu budynku).

W skrócie:

W ramach aktywności w Wydziałowej Radzie Samorządu Studentów WZiKS UJ współrealizowałem akcję "Wypełnij ankiety i wygraj bluzę". Byłem odpowiedzialny za przygotowywanie grafik oraz bieżącą komunikację ze studentami.

Udostępnij dalej

zapytaj o rozwiązania dla Twojego biznesu