Realizowane projekty:

PR konferencja prasowa dot. wsparcia dla pogorzelców w Nowej Białej

Kiedy w Nowej Białej, w czerwcu 2021 roku wybuchł ogromny pożar, w którym spłonęło w różnym stopniu 25 budynków, odruchem serca było zorganizowanie internetowej zbiórki na rzecz pogorzelców. W związku z ogromną hojnością darczyńców, a także dużym zainteresowaniem medialnym sprawą pożaru w Nowej Białej, reprezentowałem w kilku wywiadach potrzeby mieszkańców, a przede wszystkim występowałem jako organizator zbiórki internetowej.

Wyzwania

W reakcji na widok tych ogromnych strat, jakie ponieśli mieszkańcy Nowej Białej, zorganizowałem internetową zbiórkę, w ramach której udało się zebrać ponad 1 300 000 złotych

Pomagałem w początkowej fazie w koordynacji działania punktu przyjmowania pomocy rzeczowej dla pogorzelców. Punkt działał w sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Nowej Białej. Punkt odpowiedzialny był za przyjmowanie darów i bieżące wydawania najpotrzebniejszych produktów dla pogorzelców. 

Dzięki działaniu w punkcie przyjmującym pomoc, wiedziałem co jest potrzebne najbardziej pogorzelcom w tym momencie – co udało się skutecznie przekazywać mediom lokalnym i krajowym. Ponadto prowadziłem działania zmierzające go promocji głównej, zweryfikowanej i prowadzonej przeze mnie zbiórki internetowej. 

Media ponadto były zainteresowane samą Nową Białą, której mieszkańcy wykazali się ogromną solidarnością i wsparciem udzielanym pogorzelcom. 

Efektem tego był mój udział w kilku konferencjach prasowych oraz wywiadach. 

W skrócie:

Nową Biała w czerwcu 2021 roku dotknęła ogromna klęska - w pożarze spłonęło w różnym stopniu 25 budynków mieszkalnych oraz podobna ilość budynków rolniczych.

Udostępnij dalej

zapytaj o rozwiązania dla Twojego biznesu